Bestyrelsen 2016/17

Klubbens bestyrelse består i perioden august 2016 – august 2017 af:

Finn Poulsen, formand
Keld Langøe, kasserer (til 31. december 2016)
Per Rasmussen, bestyrelsesmedlem
Svend Ulstrup, bestyrelsesmedlem

Øvrige tillidshverv:
Keld Langøe, bladredaktør
Tom Rasmussen, hjemmeside og Facebook, salg af klubgrej